Oficjalny przewodnik po Zamościu

Zamość
Language
Proszę czekać...
Zabytki

Akademia Zamojska

Dawna akademia to obszerny biały gmach na planie kwadratu z dziedzińcem wewnątrz.

Średnia ocena

 
 

Informacje

Dawna akademia to obszerny biały gmach na planie kwadratu z dziedzińcem wewnątrz. Kolejne przebudowy w XVIII i XIX stuleciu pozbawiły ją attyk, portali i obramień okiennych, a arkady od strony dziedzińca zostały zamurowane. Działalność rozpoczęła 15 marca 1595 roku jako trzecia, po krakowskiej i wileńskiej, polska szkoła wyższa. Przewyższała je jednak pod względem poziomu nauczania. Była oczkiem w głowie hetmana Jana Zamoyskiego. Cieszyła się dobrą sławą nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, m.in. w Anglii, Francji i Niemczech. Z akademią ściśle wiązała się działalność drukarni. Okres świetności akademii nie trwał długo. Już w połowie XVII w. zaczęła podupadać, a w 1784 roku została zamknięta przez zaborcze władze austriackie. W jej murach utworzyły one Liceum Królewskie, przemianowane następnie na Szkołę Wojewódzką im. Zamoyskich. Po zdobyciu Zamościa przez wojska Księstwa Warszawskiego, w gmachu urządzono koszary. Ten stan rzeczy istniał do czasu likwidacji twierdzy w 1866 roku, po czym wróciła do niej młodzież szkolna. W okresie okupacji hitlerowskiej miała tu siedzibę żandarmeria. Dziś w dawnej akademii mieści się, istniejące od 1916 roku, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego, Państwowa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szynowicza i Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Ten obiekt występuje także w trasach zwiedzania ze ścieżkami audio

ipod

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość