Oficjalny przewodnik po Zamościu

Zamość
Language
Proszę czekać...
Trasy zwiedzania

Kościoły

Jan Zamoyski, decydując się na budowę Zamościa, zakładał, że będą w nim mieszkali wyłącznie katolicy, a jedynym kościołem będzie kolegiata. Jednak szybko zmienił zdanie i wydał przywileje lokacyjne dla Ormian (1585 r.), Żydów Sefardyjskich (1588 r.) i Greków (1589 r.). Wkrótce w mieście powstały: kościół Ormiański, synagoga i cerkiew Grecka. Natomiast w XVII stuleciu wzniesiono kościoły i klasztory Bazylianów, Bonifratrów, Klarysek, Franciszkanów i Reformatów. Nie funkcjonowały zbyt długo, bo pod koniec XVIII wieku zostały zamknięte przez Austriaków w ramach tzw. reformy józefińskiej. W miejscu drewnianej cerkwi Greckiej stoi kościół św. Mikołaja, o rozebranym ponad 200 lat temu kościele Ormiańskim przypomina jedynie tablica na ścianie, stojącego na jego miejscu, hotelu „Renesans”, a gospodarzem synagogi – która obecnie pełni funkcję placówki kultury – jest Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. W murach kościoła i klasztoru Klarysek mieści się Szkoła Muzyczna, a w dawnym kościele i klasztorze Bonifratrów są mieszkania.

Obecnie na Starym Mieście są cztery kościoły. Ponownie służą wiernym dawne świątynie Bazylianów, Franciszkanów i Reformatów. Natomiast kolegiata, wraz z utworzeniem 25 marca 1992 r. diecezji zamojsko-lubaczowskiej, podniesiona została do godności katedry.

Wróć do punktów trasy...

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość