Oficjalny przewodnik po Zamościu

Zamość
Language
Proszę czekać...
Atrakcje

Orkiestra Symfoniczna im. Karola Namysłowskiego

Najstarsza w Polsce, Orkiestra Symfoniczna, nosząca imię swojego założyciela - Karola Namysłowskiego pows

Średnia ocena

 
 

Informacje

Najstarsza w Polsce, Orkiestra Symfoniczna, nosząca imię swojego założyciela - Karola Namysłowskiego powstała 4 listopada 1881 roku.

Do roku 1939 finansowana była przez rodzinę Namysłowskich. Po II wojnie światowej mecenat nad orkiestrą zaczęło przejmować państwo.

Od 13 sierpnia 1944 roku Orkiestra pod kierownictwem Stanisława Splewińskiego działała jako sekcja rytmiczna przy istniejącym w Zamościu Stowarzyszeniu Miłośników Sztuki.13 sierpnia 1945 roku na posiedzeniu Związku Muzyków Zawodowych na kapelmistrza orkiestry został wybrany Stanisław Bryk. Wydział Kultury i Sztuki w Lublinie wydał orkiestrze zezwolenie na występy publiczne z zastrzeżeniem , że w jej repertuarze nie będzie utworów jazzowych.21 września 1945 roku ówczesny Minister Kultury i Sztuki Wincenty Rzymowski wydał polecenie zorganizowania pełnej orkiestry. 

22 stycznia 1947 roku powstało Stowarzyszenie „Orkiestra Włościańska Namysłowskiego w Zamościu”, zatwierdzono statut i regulamin orkiestry. 

7 maja 1971 roku decyzją PWRN w Lublinie nadano orkiestrze nazwę: „Włościańska Orkiestra im. Karola Namysłowskiego”.

19 października 1976 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki Stowarzyszenie zostało zaszeregowane do kategorii C - organizacji o regionalnym i lokalnym zasięgu działania. 

27 czerwca 1978 roku uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Stowarzyszenie zostało rozwiązane, a jego majątek przekazano powołanemu trzy dni później (1 lipca) "Państwowemu Przedsiębiorstwu – Symfonicznej Orkiestry Włościańskiej im. Karola Namysłowskiego". (organem założycielskim był Wojewoda Zamojski).

25 lutego 1982 roku nadano Orkiestrze nową nazwę: „Polska Orkiestra Włościańska im. Karola Namysłowskiego”, a w 1990 roku Orkiestra otrzymała stałą siedzibę w zabytkowej bramie lwowskiej z własną salą koncertową.

Od 1999 roku Orkiestra działa jako samorządowa instytucja kultury finansowana przez Miasto Zamość.

28 stycznia 2008 roku Uchwałą Nr XVI/129/08 Rady Miejskiej w Zamościu nadano orkiestrze nową nazwę: "ORKIESTRA SYMFONICZNA IM. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO W ZAMOŚCIU".


ul. Partyzantów 2,  tel. 84/ 638 48 33
https://orkiestra-namyslowiacy.pl/

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość