Oficjalny przewodnik po Zamościu

Language
Proszę czekać...
Szukaj w kalendarzu
Proszę czekać...
 • trwa: Galerie i wystawy, 61 dni, do 3 lipca 2019

  Otwarcie wystawy "Zamość 1939"

  Otwarcie wystawy "Zamość 1939"

   

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,
  Dyrektor Muzeum Zamojskiego Andrzej Urbański zaprasza na otwarcie wystawy "Zamość 1939", które odbędzie się 3 maja 2019 roku o godzinie 14.00 w budynku zamojskiego Arsenału.

  Wystawa „Zamość 1939”

  Przygotowana przez Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej przy udziale Archiwum Państwowego w Zamościu. Będzie eksponowana od maja do grudnia 2019 r.

  Wojna przerwała korzystny dla Zamościa czas rozwoju. W ostatnich latach pokoju, dzięki wielu osobom (burmistrz M. Wazowski, starosta M. Sochański, arch. T. Zaremba, M. Pieszko, S. Miler, H. Rosiński i wielu innych)) miasto przechodziło korzystną przemianę. Większe możliwości finansowe (budżet Zamościa wzrósł z ok. 600 tys. zł do ponad miliona) pozwoliły na modernizację infrastruktury oraz na pierwszą w historii miasta rewaloryzację części zabytkowej (Ratusz i Rynek Wielki). Po raz pierwszy w Polsce wyznaczono granicę zabytkowego obszaru pod ochroną konserwatorską. Plany rozwoju miasta, opracowane przez J. Zachwatowicza i W. Wieczorkiewicza, przyjęte do realizacji w czerwcu 1939 r., tworzyły wizję świetnej przyszłości. Kwitło życie kulturalne (np. Dni Zamościa w czerwcu 39 r.).
  Wystawa nie wyczerpuje tematu, a prezentuje tylko niektóre, wybrane fakty.
  Gdy wybuchła wojna w okolicach Zamościa stoczono dwie największe bitwy września 39 r. (bitwy tomaszowskie 17-27 IX). Niemcy zajęli Zamość 13 września a 19 i 20 miała miejsce próba odbicia miasta przez oddziały polskie. W końcowej fazie działań w rejonie miasta, Polacy stoczyli liczne walki z Sowietami. Zamość krótko (26 IX-6 X) znalazł się pod okupacja sowiecką. Przez cały ten czas funkcjonowały w mieście polskie szpitale polowe. W październiku wrócili Niemcy, rozpoczęła się długa okupacja i represje. Powstały pierwsze organizacje konspiracyjne, rodziło się polskie podziemie. Te wydarzenia obszernie prezentuje wystawa. Rolę swoistego przewodnika po ekspozycji pełnią fragmenty dziennika Zygmunta Klukowskiego, prowadzonego przez autora przez wiele lat. Barwne, a zarazem rzetelne opisy zdarzeń świetnie ilustrują te czasy i wydarzenia.

  Na wystawie zgromadzono eksponaty ze zbiorów:
  Muzeum Fortyfikacji i Broni „ Arsenał”,
  Muzeum Zamojskiego,
  Archiwum Państwowego w Zamościu.

  Muzeum Zamojskie
  84 638 64 94 – 95
  http://muzeum-zamojskie.pl/

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość