Oficjalny przewodnik po Zamościu

Proszę czekać...
Szukaj w kalendarzu
Proszę czekać...
 • trwa: Galerie i wystawy, 31 dni, do 9 lipca 2017

  Letni Przegląd Plastyki Zamojskiej 2017.

  Letni Przegląd Plastyki Zamojskiej 2017.

  Wernisaż dnia 8 czerwca 2017. godz. 17.00.<


  UCZESTNICY WYSTAWY. TOMASZ BEŁECH , MONIKA BIELIŃSKA , URSZULA BENTKOWSKA , BOGUSŁAW BODES , JOANNA BRZEŚCIŃSKA - RICCIO, BARBARA CZAPIGA-DROHOMIRECKA , MARIUSZ DROHOMIRECKI , ANDRZEJ DUDEK , ELŻBIETA GNYP, BOŻENNA GOMUŁKA , ROBERT GOMUŁKA , BEATA GRELA , ZYGMUNT JARMUŁ , DOROTA JASEK , MIROSŁAW JUSZCZAK , PIOTR JUSZCZAK , KRYSTYNA KOPCIOWSKA , ZOFIA KOSIOREK-POŹDZIK , ALICJA KOWALSKA , DONAT KOWALSKI , KAROLINA KRAJCARZ , MARIA KRENZ , WIOLETTA LEWANDOWSKA , FRANCISZEK BOGDAN ŁASOCHA , DARIUSZ ŁUKASIK , GABRIELA ŁYKO , MAŁGORZATA MACIOCHA , MARIA MAŁYSZKO – JARZĘBICKA , ADAM MELNYCZUK , MARZANNA MUCHA , ROMAN MUCHA , URSZULA OLCZYŃSKA , JACEK PASIECZNY STANISŁAW PASIECZNY, DARIUSZ PIEKUT, STANISŁAW POKRYSZKA , AGNIESZKA RZEŹNIAK, MAREK JAN RZEŹNIAK , BARTŁOMIEJ SĘCZAWA ,MACIEJ SĘCZAWA , JOANNA SŁUPSKA-MARON , MAREK SOŁOWIEJ , WALDEMAR SWATOWSKI ,BARBARA SZEPTUCH , HENRYK SZKUTNIK , BARBARA TCHÓRZEWSKA-CZAJA , MAREK ANTONI TERLECKI , JERZY TYBURSKI , PIOTR TYMOCHOWICZ.


  Historia, działalność i misja zamojskiego Biura Wystaw Artystycznych 
  Biuro Wystaw Artystycznych w Zamościu powstało w 1967 roku, jako delegatura lubelskiego BWA. Głównym inicjatorem powołania nowej instytucji, jej dyrektorem oraz długoletnim pracownikiem, był Włodzimierz Wasiluk – artysta malarz, pedagog, teoretyk, barwna postać zamojskiego środowiska. Po reformie administracyjnej państwa w 1975 roku delegatura uzyskała status samodzielnej jednostki wojewódzkiej, na czele której stanął ponownie Włodzimierz Wasiluk. Następnie, w latach 1978 - 2000, funkcję dyrektora zamojskiego BWA pełniła Grażyna Szpyra. W roku 2000 nastąpiło połączenie Biura Wystaw Artystycznych i działającej równolegle Galerii Sztuki Współczesnej. Nowa instytucja, będąca kontynuatorką tradycji i działalności dotychczasowego BWA, otrzymała nazwę „Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska”. Przez pewien czas BWA – Galerią Zamojską kierował dyrektor Franciszek Kawa. Od października 2002 roku stanowisko dyrektora zajmuje Jerzy Tyburski. Na przestrzeni 50 lat swojej historii zamojskie BWA realizowało z powodzeniem kulturotwórczą misję, adresowaną do mieszkańców Zamościa i regionu. Prezentowało różne dyscypliny plastyczne oraz aktualne trendy w sztuce, wystawiało prace wielu znanych, a często wybitnych twórców, reprezentujących współczesną polska plastykę. Przygotowywało widzów do jej odbioru poprzez prowadzoną na różnych poziomach działalność edukacyjną. Od 1981 roku specjalizacją placówki stawała się stopniowo ilustracja. Zapoczątkowane wówczas kontakty ze środowiskiem ilustratorów utrzymywane są do chwili obecnej. Licznie organizowane wystawy ilustracji w kraju i za granicą oraz duże zaangażowanie w tym zakresie zdobyło uznanie Ministerstwa Kultury i Sztuki, które kilkakrotnie powierzało zamojskiemu BWA przygotowanie udziału polskiej reprezentacji w Międzynarodowym Biennale Ilustracji w Bratysławie. Już w początkowym okresie działalności BWA, Włodzimierz Wasiluk rozpoczął organizowanie plenerów malarskich, które za sprawą kolejnego dyrektora – Grażyny Szpyry przekształciły się w plenerowe spotkania poświęcone sztuce ilustracji. Roztoczańskie plenery, pomyślane jako warsztaty twórcze dla środowiska ilustratorów, stały się okazją do prezentacji, konfrontacji i wymiany doświadczeń na polu tej specyficznej dyscypliny sztuki. Uczestnikami plenerów byli najwybitniejsi polscy artyści, laureaci cenionych w świecie nagród, współtwórcy tzw. „polskiej szkoły ilustracji”. Wymiernym plonem roztoczańskich spotkań stały się systematycznie gromadzone zbiory ilustracji. Zamojska kolekcja tworzona od wczesnych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i nadal wzbogacana, liczy obecnie 3347 prac i jest zaliczana do największych w Polsce. W oparciu o zgromadzone ilustracje powstało blisko 30 zestawów tematycznych, które często prezentowane są na wystawach w galerii własnej BWA, a także w innych galeriach i ośrodkach kultury na terenie kraju. Obecnie Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska, jako instytucja zajmująca się upowszechnianiem profesjonalnej twórczości plastycznej, w dalszym ciągu stara się realizować swoją misję, prezentując odbiorcom najnowsze i najlepsze dokonania oraz aktualne zjawiska z zakresu sztuk wizualnych. Często też wychodzi naprzeciw młodym artystom, umożliwiając im debiut oraz zaistnienie w szerszej przestrzeni publicznej. Będąc naturalnym miejscem integracji i spotkań zamojskiego środowiska plastycznego, prezentuje i promuje jego twórczość, organizując wystawy indywidualne i zbiorowe. BWA – Galeria Zamojska kontynuuje także plenery ilustratorów, które od 2004 roku mają rangę imprezy międzynarodowej i corocznie dostarczają zamojskiej kolekcji około 30 nowych prac. Część ilustracji znajdujących się w kolekcji można zobaczyć na stronie internetowej www.bwazamosc.pl. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym bezpośredni dostęp do tych prac, planowane jest utworzenie stałej ekspozycji, na której prezentowane będą, na zasadzie rotacji, zgromadzone dotychczas ilustracje. Całe to przedsięwzięcie, skupione na promocji tej dyscypliny sztuki, nosić będzie nazwę „Zamojskie Centrum Ilustracji”. W BWA - Galerii Zamojskiej można obejrzeć nie tylko wystawy, ale również uczestniczyć w różnego rodzaju formach edukacyjnych, do których należą: spotkania autorskie z twórcami prezentowanych wystaw, wykłady, prelekcje, pogadanki, zajęcia i konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz cykliczne warsztaty dla słuchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prowadzona jest również komisowa sprzedaż dzieł sztuki, a także wydawnictw własnych, promujących działalność wystawienniczą. O ugruntowanej, kształtowanej od wielu lat, pozycji BWA - Galerii Zamojskiej świadczy zainteresowanie wielu artystów z różnych środowisk w kraju, którzy wyrażają chęć zaprezentowania swoich prac w Zamościu. BWA – Galeria Zamojska od kilku lat należy także do wąskiego grona instytucji uczestniczących w rankingach pod nazwą „Kompas sztuki” - organizowanych przez dziennik „Rzeczpospolita”. Zadaniem tych rakingów jest wyznaczanie kierunków rozwoju rynku najnowszej sztuki w Polsce oraz typowanie najlepszych twórców polskiej sceny plastycznej. Zamojskie Biuro Wystaw Artystycznych w roku 2017 obchodzi jubileusz 50 – lecia swojej działalności i obecności w kulturalnym pejzażu naszego miasta. Zachowując dawną nazwę i związane z nią najlepsze tradycje, podejmuje nowe wyzwania i wychodzi naprzeciw aktualnym oczekiwaniom.

  Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska
  +48 (84) 638 57 82
  http://www.bwazamosc.pl

Projekt współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ - EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013
© Urząd Miasta Zamość